Yttrande 2011-04-14

Yttrande över program för Södra Hamnen, Skärhamn

Tjörns naturskyddsförening är positiv till en utveckling av Skärhamn och Södra hamnen och tillstyrker det remitterade programmet.

Vi har några synpunkter som vi skulle vilja togs med i det fortsatta arbetet med planen.

Det är viktigt att plats avsätts för mottagning av båtlatriner och för en spolplatta med reningsutrustning för bottentvätt av båtar, för att minska miljöpåverkan från båtturismen. Det borde kanske finnas någon typ av båtleasing eller liknande så att alla inte behöver ha varsin båtplats.

Vidare undrar vi över hur trafikfrågan skall lösas, sommartid går det inte att parkera ute i södra hamnen, folk och bagage får släppas av vid hamnen, sen får man köra hem och cykla till hamnen.

Vid bygget av den befintliga piren vid Tjörns segelsällskap, trycktes mjukmassor upp från bottnarna enligt uppgift från boende i Skärhamn. Bottenförhållanden i de föreslagna utbyggnaden behöver undersökas.  

Vid utvidgning av Skärhamns frys anser vi att reningen av processavloppsvatten måste förbättras. Hamnområdet och dess närhet är kraftigt påverkat av övergödning. Det är viktigt att planerade vågbrytare inte försämrar vattenomsättningen. Ett rent vattenområde runt Skärhamn gynnar turismen.  

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist