Yttrande2013-04-04

Yttrande över förhandsbesked
 
Krommeröd 1:3
Ttillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område.

Myggenäs 1:8
Tillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område (borde dock föregås av detaljplan med tanke på läget invid befintligt planområde)

Häggvall 1:44
Denna avstyrkte vi en gång i tiden med tanke på att skogen hade höga naturvärden. Nu är tyvärr hela området ett kalhygge. Vid kontakt med Skogsstyrelsen kunde de inte göra nåt åt avverkningen eftersom det fanns ett förhandsbesked på platsen. Som det ser ut idag så kan vi tillstyrka förhandsbesked eftersom platsen ändå är förstörd.

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist