Förberedelser redan i juni 2013

Redan sommaren 2013 började planerna på detta projekt att diskuteras mer på allvar. För att hjälpa upp situationen så har Tjörns naturskyddsförening gjort några försök sedan ett par år tillbaka med att köra slåttermaskin på en del ställen på Björhuvudet.

Said Östberg ordnade ett lån av och transport av en slåttermaskin från Lyröns Entreprenad.

2013 Juni 176 2013 Juni 172 2013 Juni 174