Yttrande 2013-11-21

Synpunkter på Länsstyrelsens förslag på översyn av det utökade strandskyddet på Tjörn

Tjörns naturskyddsförening har tagit del av förslaget under okt/nov 2013.

Vi anser att det är ett bra förslag överlag och att det är positivt att få ta del av materialet i ett tidigt skede.

Det är bara några detaljer som vi funderar på som vi gärna vill få mer information om. Några platser saknar strandskydd och vi undrar varför. Kanske är det en detaljplan som upphäver strandskyddet på de platserna eller finns det någon annan förklaring?

Det är ett område i närheten av Katrinevik, stora delar av Bleket (från badplatsen in till Olles vik), norra sidan av Röreviken och söder om Låka i Höviksnäs. Vi skickar med bilagor med dessa områden markerade.

Sen funderar vi över dragningen av linjen i Skåpesund. Den ser parallellförskjuten ut.

Vi har en allmän fundering om att strandskyddet borde följa naturreservatslinjen på de platser som naturreservatet omfattar ett större markområde. På Härön t ex vore det vettigt om strandskyddet följer reservatsgränsen. I de fall där strandskyddet är större än reservatet borde reservatet utökas för att förenkla för markägare bl a.

Efter telefonsamtal med kommunens handläggare fick vi klart för oss att vattendrag och inlandsvatten inte ingår i den här revisionen.

Tjörns naturskyddsförening genom Gunilla Strömqvist