2013 års Naturvårdare

Åretsnaturvårdare_2013

Sverker Molander, Kajsa Borch, och Thomas Allin

En av höjpunkterna på årstämman den 12:e mars var utnämningen av 2013 års naturvårdare. Kajsa har fått utmärkelsen.
”För ovanlig handlingskraft i naturvårdssammanhang. Hon har utan tidigare erfarenhet skaffat betesdjur för att bevara en vacker och värdefull strandnära hagmark”.

2 kor går nu i en stor hage vid ”Klätteklipporna” i Vik.
Kajsa berättade hur det hela gått till och det syntes tydligt att hon och Thomas tyckte att det var roligt. De bor i Göteborg men har ett hus i Toröd och ville bidra till öppna landskap.
Den dagliga tillsyn som behövs för korna får de också hjälp med från en närboende, Magnus Claesson som också bidrar med , vatten och el.

Årets naturvårdare 2013

Tjörns naturskyddsförening arbetar för att bevara och skydda vår natur och vi tycker att enskilda uppoffringar och gärningar skall belysas och uppskattas säger Sverker Molander, ordförande i TNF, därför är det extra roligt att kunna uppmärksamma sådana här goda exempel.