Årsmötet avlöpte väl

Den 12:e mars var det årsstämma i vår förening, en ny styrelse valdes. Efter fikat så fick vi en genomgång av hur statusen ser ut i våra fjordar runt ön. Niclas Åberg från 8 Fjordar-projektet berättade om vad de har åstadkommit och vad som håller på att göras.

årsstämma_2013(4)_niclasÅberg

Niclas Åberg leder 8-fjordar projektet som är ett samarbete mellan de 4 kommunerna runt Tjörn i ett projekt som skall ta fram kunskaper om hur vi kan leva och utvecklas samtidigt som vi gör det möjligt att bevara naturen. http://www.8fjordar.se/.

”Vi har kommit långt på många sätt men än finns mycket att göra” skulle man kunna sammanfatta det hela med. Niclas berättade bla om hur de olika fiskarter som vi har mådde , återskapande och nyskapande av våtmarker, rening av enskilda avlopp, musselodlingar och hur man jobbar för att minska spill av olja och metaller.

Här finns nog anledning till att återkomma till Niklas framöver.