Strandstädning 29/3

Beträdnadsförbudet längs Breviks kiles stränder inträder den 1:e april på, detta för att skydda häckande fåglar. Innan dess behöver dessa strandängar städas på allt som spolats upp under vintern. All plast som vi kan få bort är en vinst för miljön, stora bitar kan större djur få i sig det när de äter vilket kan leda till att de svälter ihjäl. Även mikroskopiska bitar är ett hot mot vattenlevande djur, så allt vi tar bort är en vinst.

Det var ett gäng med flitiga strandstädare som slöt upp och hjälpte till, Det var lågvatten denna dag vilket underlättade att få med så mycket som möjligt. Det blev grillkorv som ”belöning” efteråt.

Strandstädning