Örnskådning

Söndag 11 januari kl. 10. Samling på Sundsby stora P-plats.
Vi åker till lämpliga platser där det finns öppet vatten. Förutom havsörn hoppas vi att få se övervintrande sjöfåglar, t.ex. salskrake.
Ta med fika och kikare.
Kontakt: Per Undeland tfn 0734 – 19 84 50.
Arr: Tjörns Naturskyddsförening, Studiefrämjandet
Salskrake_KS_1
KS_havsörn1