Årsstämma onsdag 11 mars kl 19

Årsmöte och föreläsning med Maria Pettersson
Billströmska folkhögskolan, matsalen.
Maria Pettersson föreläser på temat ”Att bygga varsamt i det Bohuslänska bergslandskapet”.
Vi bjuder på lättare förtäring och kaffe. Välkommen!