Ängen på Härön sommaren 2015

Vandring till Ängen

Redan i månadskiftet juni -juli genomfördes en vandring på Härön i samarbete med Västkuststiftelsen. Vandringen leddes av Helena Blad och 36 personer följde med ut till Ängen som under dessa dagar var nästan osannolikt vacker. Förutom alla vilda blommor längs stigarna och otroliga mängder av höskallra i gräsmarkerna var gårdstunet på Ängen fylld med blommande vallmo, blåklint, klätt och lindådra. Svedjerågen stod manshög och i år odlade Uno Holmberg alla fyra sädesslag plus lin, potatis och olika grönsaker på gården. Det var en fröjd att se denna blomsterprakt.

Härön 2015 026

Härön 2015 029

 

Slåtter

Den årliga slåttern på Ängen som var planerad till sista lördagen i juli blev i sista stund inställd på grund av vädret och flyttades fram en vecka till 1 augusti. Nu blev vi inte lika många deltagare som vanligt men liarna sköttes av 5-6 duktiga ”slåttergubbar” och många flitiga personer höll i räfsorna. Orkidéerna i kärret stod fortfarande i blom så vi kunde inte slå där men, kärrknipproten fanns i mängder säkert fler än någonsin tidigare. Även om ängsnycklarna var överblommade kunde man se att även dessa hade haft ett mycket lyckosamt blomning. Trots att vi var få deltagare under slåttern hann vi med att genomföra de viktigaste delarna.

sommar 2015 015

sommar 2015 010

sommar 2015 019

sommar 2015 020

Text och foto Anita Allendes