Inventering av kustgentiana i området Björshuvdet

Kustgentiana. Foto: Ingemar Jonasson

Kustgentiana. Foto: Ingemar Jonasson

Under våren blev de sista delarna av röjningen vid Björshuvdet klar och det var riktigt intagande med friskt gräs, gullvivor och försommar blommor. I juli släpptes de två hästarna som betade där förra sommaren på bete igen. Dom har verkligen gjort ett strålande naturvårdsarbete har vi kunnat konstaterat varje gång vi varit ut till området. Nu var det verkligen spännande att se om vi skulle få tillbaka gentianorna som var den viktigaste orsaken till att vi fick bidraget för restaurering av området från Länssyrelsen. Den 28 augusti gav sig en liten grupp botaniker ut till området för att leta efter kustgentiana. Dom behövde verkligen inte leta för där fanns stora kraftiga exemplar – i mängder. Man satte igång att räkna och kom fram till otroliga 2600 på västra sidan om skalgrusgropen. Dom finns även på östra sidan men när vi kom till den sidan hade det redan börjat skymma så räkningen där sköts upp tills vidare.

Text: Anita Allendes

Kustgentianor i trängsel. Mittsundsviken 28 augusti 2015. Foto: Ingemar Jonasson

Kustgentianor i trängsel. Mittsundsviken 28 augusti 2015. Foto: Ingemar Jonasson

Mittsundsviken 28 augusti 2015. Evastina Blomgren från Föreningen Bohusläns flora, Anita Allendes, hunden Kickan, Inger Olausson och Lasse Johnsson, båda från Tjörn. Foto: Ingemar Jonasson

Mittsundsviken 28 augusti 2015. Evastina Blomgren från Föreningen Bohusläns flora, Anita Allendes, hunden Kickan, Inger Olausson och Lasse Johnsson, båda från Tjörn. Foto: Ingemar Jonasson

Skillnader mellan kustgentiana och sumpgentiana studeras. Sumpgentiana finns också på platsen, ungefär lika många till antal som kustgentiana. Kustgentiana har två tydligt breda foderblad och två smala, hos sumpgentianan är alla foderblad av samma bredd. Evastina Blomgren från Föreningen Bohusläns flora och Lasse Johnsson, Tjörn. Mittsundsviken 28 augusti 2015. Foto: Ingemar Jonasson

Skillnader mellan kustgentiana och sumpgentiana studeras. Sumpgentiana finns också på platsen, ungefär lika många till antal som kustgentiana. Kustgentiana har två tydligt breda foderblad och två smala, hos sumpgentianan är alla foderblad av samma bredd. Evastina Blomgren från Föreningen Bohusläns flora och Lasse Johnsson, Tjörn. Mittsundsviken 28 augusti 2015. Foto: Ingemar Jonasson

Det finns många rariteter i växtväg vid Mittsundsviken. Här blommande strandvallmo. Hittills i år har det blommat cirka 20 ex på platsen. 28 augusti 2015. Foto: Ingemar Jonasson

Det finns många rariteter i växtväg vid Mittsundsviken. Här blommande strandvallmo. Hittills i år har det blommat cirka 20 ex på platsen. 28 augusti 2015. Foto: Ingemar Jonasson