Informationsmöte om 8-fjordar 23 november

8fjordar
Nu finns det möjlighet att anmäla sig till informationsmöte om 8-fjordar.
Stenungsbaden 23 november, klockan 18-21.

Ur preliminärt program:
– Detta har gjorts inom 8-fjordarprojektet 2010-2015.

Information från HaV och SLU
– Vad är ekosystembaserad fiskeförvaltning?
– 8-fjordar som pilotprojekt
– Information om regeringsuppdraget fiskefria områden och plan för utvärdering
– Kort om preliminära resultat
– Forskning kring säl och skarv

Anmälan via länken här: Informationsmöte om 8-fjordar