Välkommen på debattkväll 23 november

annons_TNF_23nov (2)

Välkommen på debattkväll med utfrågning av Tjörns politiker i aktuella miljöfrågor.

Vi kommer bland annat beröra följande:

  • Hur ska Almö-området bebyggas?
  • Hur många båtplatser tål Tjörn?
  • Vad händer med strandskyddet?
  • Hur får vi mer lokalproducerad och hållbar energi?
  • När får Tjörn en kommunekolog?

Häggvallskolan 23 november, klockan 19:00-21:00.

Moderator: Mats-Ola Larsson
Arrangerat av Tjörns Naturskyddsförening

Lyssna på föregående debattkväll som Tjörns Naturskyddsförening
arrangerade inför valet 2014: https://www.youtube.com/watch?v=4j7MwEjVMHI