Örnskådning söndag 10 januari kl 10

havsörn 20101117_3973

Samling Sundsby stora P-plats.

Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröarna där det finns öppet vatten. Förutom örn hoppas vi på övervintrande sjöfåglar, t ex salskrake.

Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50.