Röjningen på Tuveslätt

Lördagen den 15 oktober samlades vi 14 personer som röjde på vårt kommunala naturreservat Tuveslätt. Vi röjde i de centrala delarna i kanterna runt det gamla skalgrustäkten. Här växte björnbären våldsamt med flera meter långa revor och så har berberis, som man nog kan beteckna som en främmande invasiv art, spritt sig i hela området. Vi hoppas kunna komma tillbaka i vår och se den fina lågvuxna blomsterfloran  när den blommar.
Text Anita Allendes

Foto Bengt Björlin