Dansa med liar

En varm julidag hade vi bokat in LieMats för att komma till Tjörn och introducera oss i liandets härliga konst. Ett 10-tal entusiaster samlades vid Billströmska folkhögskolan för teorigenomgång och ”prova på” på förmiddagen. Dvs Mats föreläste i skuggan av några träd och förevisade rent praktiskt hur en håller i lien, planterar sig i positionen; ganska bredbent – höger for lite framför vänster, fattar den utmätta lien med bägge händerna, börjar svänga, arbetar från fötterna och benen och uppåt, minst med armarna. Mats kallar det för att dansa med lien, och menar att efter en stund börjar leenden växa fram på utövarna. Utöver att gräsytor, parker och ängar blir vårdade utan motorljud och klimatpåverkan finns erfarenhet av att lieslåtter även fungerar som Grön rehab.

Efter lunch tog vi oss till ett litet ängsområde vid Bö Tjärn på södra Tjörn och gick loss på en äng som bonden Ragnar denna dag upplät åt naturskyddsföreningen. Där kunde vi gå vidare från ”öva på stället” till att arbeta oss framåt med lien i egna remsor. Målet var att få sin egen remsa väl slagen, dvs lämna en tight grässvål bakom sig med en snygg sträng med slaget gräs till vänster. Det gick lite si och så, men bättre allt eftersom övning gav färdighet. Många timmar krävs för att bli en perfekt lieman eller kvinna, men för husbehov dög våra resultat bra. Största utmaningen är att hålla liebladet tight mot marken, närmre än man tror är möjligt.

Mats förevisade även hur en håller sin lie i ordning och vass – medelst brynja för ”slipning” var 10e minut, och städ för uthamring av eggen, vilket inte behöver göras lika ofta. Mot slutet av dagen fanns möjlighet att köpa en av Mats liar, och några slog till på en kvalitetslie.

Slå gärna ett slag för lien och läs mer på Mats hemsida http://www.liemats.se/hem

Text och bild: Karin Haby