Slåtter på Härön

Lördagen 4 augusti var det traditionsenlig slåtter på gården Ängen på Härön. Ett 30-tal personer arbetade med liar och räfsor i det varma sensommarvädret och efter väl förrättat värv samlades alla plus ett gäng grannar och vänner, runt den lika traditionsenliga sill-lunchen som gårdens förvaltare Uno Holmberg med familj bjuder på. Underhållning brukar det också vara och i år sjöng Axel Falk Bohusvisor. Det blev en härlig heldag med arbete, umgänge och bad samt fin båtresa tur och retur till ön.
Ängen är den enda gården på Härön som fortfarande brukas. De sista släktingarna på gården drev gården med ålderdomliga metoder ända in på 1990-talet. Med hjälp av häst, liar, tång och naturlig gödsel mm odlade man vall, spannmål och potatis och levde självförsörjande. Gården testamenterades till Sjöräddningen och Naturvårdsverket övertog senare gården som nu sköts av Uno (efternamn). Härön blev naturreservat 1997 och genom att tillämpa äldre tiders markanvändning med slåtter, åkerbruk, utmarksbete och bränning är målet att behålla öns och gårdens karaktär och värna floran och faunan.