Natur och kultur

I regn och blåst strävade en 15-talig skara på runt Akvarellmuseet i Skärhamn en vädermässigt nyckfull lördag i september. Jonte Nynäs från muséet guidade först till tre konstverk : Winter och Hörbelts `Fyren´ av drickabackar, Gunilla Hanssons sentenser inskurna i bryggan och Linn Granlunds Hulda i backen ovanför museet. Fritt fram för tolkningar – men det rörde sig i området mellan natur och kultur, spänningen däremellan och de tilltagande utmaningarna vad gäller kulturen, och naturen!

Därefter tog den inbjudna experten Kerstin Ljungqvist från Dals Rostock över och berättade om några utvalda växter som hittas runt muséet. Kerstin har skrivit boken Nyttans växter och berättade om användningsområdena för växterna och hur man ofta kan härleda vad växterna är bra för från deras latinska eller svenska namn. Många växter heter olika på olika platser, beroende av lokala traditioner och föreställningar. Bl a fick vi veta att barken från busken Brakved används – just det – för att få saker att hända i magtrakten!

En lärorik och rolig vandring, och skönt att komma inomhus i en av ateljéerna i muséet efteråt.

Stort tack till Kerstin som kom hela vägen från Dalsland för att berika oss!