Årets naturvårdare på Tjörn 2018

Grattis till Maria Karlsson, Mällby gård, Årets naturvårdare på Tjörn 2018!
Maria får naturskyddsföreningens utmärkelse för sitt engagemang i ekologiskt lantbruk och arbete med att samtidigt ta till vara naturens resurser och bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden på Tjörn.

Maria Karlsson, Mällby gård och Sverker Molander, ordförande Tjörns naturskyddsförening.