Vårfint i Brevik

Nu har vi städat i Brevik och gjort fint för gökärt, blåsiga, humleblomster, sandkrassing
och deras kompisar som gillar öppna marker! Vi hann precis fika och elda innan regnet
kom. Samtal uppstod huruvida eldandet bidrar till ökat CO2, men expert på plats intygade
att biomasseeldning inte bidrar utan endast när fossilt material (olja, kol) bränns.