Fin vandring till Björshuvudet 12 maj

Ett trettiotal natur- och botanikintresserade entusiaster trotsade regn och blåst och vandrade ut till Björshuvet för att beskåda blomstren och njuta av resultatet av den lyckade röjningen.
Förutom gullvivor i mängd beskådades humle, murgröna, vårklynne, skogsstjärnor, granspiror, strandkål, vildlin, strandvallmo samt ek- och hultbräken och den mer ovanliga låsbräken. En jättefin dag – tack Lasse!