Slåttergille på Härön 27 juli

Lördagen 27 juli begav vi oss – som traditionen bjuder på sensommaren på Tjörn – till gården Ängen på Härön. Några kom direkt i egna båtar, andra med färjan på Kyrkesund, och Häröborna var redan på plats. Vi blev ett 50-tal personer som svettades med liar och räfsor i det varma sensommarvädret. Ängarna fagades flitigt och efter några varma timmar blev det bad för de som önskade skölja av sig dammet, och därefter serverade Uno och Monica en god sill-lunch i skuggan under träden uppe vid gården. Väldigt uppskattat! Axel Falk och Lotta Rösselvik underhöll till kaffet, mycket uppskattat även det!

Det blev en härlig heldag med arbete, umgänge och bad samt fin båtresa tur och retur till ön. Några rara växter fick vi också se, bl a korskovall kärrknipprot.
Ängen är den enda gården på Härön som fortfarande brukas. De sista släktingarna på gården drev den med ålderdomliga metoder ända in på 1990-talet. Med hjälp av häst, liar, tång och djurgödsel odlades vall, spannmål och potatis i naturligt kretslopp. Gården testamenterades till Sjöräddningen men Naturvårdsverket övertog senare gården. Härön blev naturreservat 1997 och genom att tillämpa äldre tiders markanvändning med slåtter, åkerbruk, utmarksbete och bränning är målet att behålla öns och gårdens karaktär och värna floran och faunan. Ett fantastiskt arbete som sköts av Uno med familj. Tack Uno och Monica!

Text och bild: Karin Haby