Tuveslätt lördag 24 augusti

Människor och djur samarbetar med natur- och landskapsvård på Tjörn. Här röjs det i Tuveslätt norr om Rönnäng där skalgrusbankar gynnar kalkrik flora. Havet gick ända upp hit för 10 000 år sedan och här bodde människor redan då. På 1700-talet var livaktigheten stor i alla backstugor o h torp som fanns här då. Nästa gång vi röjer är 21 september – Björshuvudet på norra Tjörn som också har rik flora tack vare skalgrus.