Gentianor, floravård och höstflyttare på Björshuvudet

En solstrålande lördag i mitten av september arrangerade Tjörns Naturskyddsförening en röjning vid hagmarkerna på Björshuvudet. Föreningen har länge arbetat med att röja bort buskar och sly för att motverka igenväxning av hagmarkerna i det vackra och artrika landskapet på norra Tjörn. När slyet är bortröjt kommer områdets hästar och får bättre åt att beta, och på så sätt hålls gräsmarkerna öppna.

I mitten av september blommar också kustgentianor och sumpgentianor, två sällsynta växter som är betesberoende och mycket ovanliga numera. De växer i stora mängder på skalgrusmarkerna längst ute vid Björshuvudet på de öppna ytorna kring gamla grustaget. Stig och Åsa som deltog i röjandet har nyligen inventerat årets bestånd. De uppskattar populationerna till ungefär 24.000 plantor av kustgentiana och drygt 2.000 sumpgentianor. Det sägs vara en substansiell del av alla kända kustgentianor i världen! De flesta är pyttesmå, men väl värda att böja knän för.

En tistelfjäril flög mellan kustgentianorna och sög nektar. Det är en flyttande fjärilsart som således behöver tanka drivmedel inför flytten söderut. Just detta exemplar satsade på exklusiva droppar. Förmodligen är Tjörnlagrad gentiananektar växtvärldens motsvarighet till ekfatslagrad skotlandswhisky.

En göktyta hördes också ropa i närheten under fikat, även den en flyttare. Göktytan har en gnällig och tyken ramsa som antagligen ska uttydas att den var synnerligen nöjd med att vara på väg söderut, medan vi blir kvar i oktoberstormarna och vintermörkret.

Tack alla som ställde upp på röjningen!

Text och bild: Mats-Ola Larsson, Hjälteby