Strandskyddslagen – allt du behöver veta om den

Onsdag 5 februari, kl 17.30-19, Skärhamns bibliotek

Föreningen Strandskyddarna berättar om strandskyddets utveckling i Sverige, lagstiftning, strandskyddsparagrafer, syfte med 100–300 meter, propositioner, kommunal dispensgivning,
kommunalt upphävande i detaljplaner, överklagande, framtid och mycket mer.

I samarbete med Tjörns kommun och Skärhamns samhällsförening