Strandskyddets framtid – vad händer om strandskyddsutredningens förslag blir verklighet?

Torsdag 4 februari kl 8.00-8.45

Orörda stränder fyller viktiga sociala, ekologiska och ekonomiska funktioner och strandskyddet har en viktig roll för att värna dessa. Men det finns ett starkt politiskt tryck för att försvaga strandskyddet och bebygga de ofta attraktiva lägen som sparats på grund av det mångåriga skyddet. Som en följd av januariöverenskommelsen tillsattes 2019 strandskyddsutredningen vars uppdrag var att ge förslag som gör det mycket lättare att bygga strandnära på landsbygden. I december 2020 lämnade utredningen sitt betänkande som innehåller långtgående förslag på hur strandskyddet kan försvagas.

Till seminariet Strandskyddets framtid

I seminariet diskuterar vi vad strandskyddsutredningens förslag kan förväntas leda till – för den allemansrättsliga tillgången till stränder, för strändernas växter, djur och ekosystemtjänster samt för dispensgivningsprocessen.

Medverkande:

  • Torgny Håstad, Professor i civilrätt och f.d. domare i HD
  • Sofia Wikström, Docent Stockholms universitets Östersjöcentrum
  • Anna Christiernsson, Docent och biträdande lektor i miljörätt Stockholms universitet

Moderator: Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten Naturskyddsföreningen