Mer aktuellt än någonsin – vi har startat Klimatgruppen

Tjörns naturskyddsförening har startat en klimatgrupp.

Det är en arbetsgrupp som har fokus på att påverka våra beslutsfattare i Tjörns kommun att förstå att vi just nu befinner oss i ett klimatnödläge. Gör vi inget nu vet vi inte hur framtiden kommer att bli.

Runt om i Sverige och i världen pratas det om hur förändringar i klimatet kommer att påverka oss idag och i framtiden. Och de förändringar vi ser nu är bara början. För att klara detta måste vi agera omgående. Regeringen sätter mål i Paris men vad görs på lokal nivå för att uppfylla målen?

Känner du att du som Tjörnbo vill vara med och värna om Tjörns framtid så hör av dig till Klimatgruppen.

Mejla tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se och anmäl ditt intresse.

Välkommen till Klimatgruppen – du behövs!