Fågelgruppen

På Tjörn finns flera bra ställen för fågelskådning, speciellt kan nämnas Breviks kile med alla vadare i den grunda viken. Vi har även Klädesholmen och Björholmen med sikt över havet, speciellt intressant när den västliga vinden friskar i och havsfåglar kommer in mot land. Rödberget är ett ypperligt ställe för att uppleva flyttfågelsträck, för att inte tala om Sundsby och vad som finns i buskar och träd där.

Varje vår och höst gör vi ett program med utflykter till kända platser. Tjörn och Bohuslän har många smultronställen, men ibland åker vi längre. På programmet finns även aktiviteter som holktillverkning med uppsättning och inventeringar av olika arter.

Du behöver inte vara någon expert för att vara välkommen i vår grupp utan bara tycka om att ”prata fågel” och naturligtvis gå ut i markerna med kikare, fågelbok och ett glatt humör, för att ”skåda”.

Versamhetsberättelser

Fågelgruppen, verksamhetsb 2013

Fågelgruppen, verksamhetsb 2012

Fågelgruppen, verksamhetsb 2011-1

Fågelgruppen, verksamhetsb 2010

Örnskådning

Tjörns naturskyddsförening har som en återkommande aktivitet, som blivit mycket uppskattad, att under guidning av bla. Per Undeland tagit oss ut i naturen för att se på örnar.

Se rapporter från dessa tillfällen

Breviks kile

Ett fantastiskt fint ställa att skåda fåglar och speciellt vadare.
Området ligger på Tjörns västsida och består av två grunda havsvikar med omgivande strandängar, hagmarker, torrbackar och kala bergsryggar.
Breviks kile är en av landskapets bästa rastplatser för vadare, gäss och änder.

Läs mer om Breviks kile

Kontaktperson

Per Undeland, 0734 – 19 84 50