Tjörns Naturskyddsförening https://tjorn.naturskyddsforeningen.se Din närmiljö Wed, 06 Mar 2019 07:11:36 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.4 Årets naturvårdare på Tjörn 2018 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/03/06/arets-naturvardare-pa-tjorn-2018/ Wed, 06 Mar 2019 07:11:36 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1304 Grattis till Maria Karlsson, Mällby gård, Årets naturvårdare på Tjörn 2018!
Maria får naturskyddsföreningens utmärkelse för sitt engagemang i ekologiskt lantbruk och arbete med att samtidigt ta till vara naturens resurser och bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden på Tjörn.

Maria Karlsson, Mällby gård och Sverker Molander, ordförande Tjörns naturskyddsförening.

]]>
”Jag gör så att blommorna blommar …” https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/02/21/jag-gor-sa-att-blommorna-blommar/ Thu, 21 Feb 2019 11:00:36 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1298 ”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart.” Astrid Lindgrens text i Idas sommarvisa är nog välbekant för de flesta. Men behöver vi verkligen göra något för att blommor ska blomma, svalor flyga och humlor surra? Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland allt som lever på jorden. Och den är livsviktig. Det betyder att vi behöver ha ett landskap med många olika naturtyper och många olika, varierande arter av djur och växter. Man kan säga att artrikedomen är en försäkring för framtiden. Den ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Om till exempel våra bin dör ut skulle alla växter som pollineras få stora problem. Det sin tur påverkar matförsörjningen för både människor och djur eftersom en stor del av både grödor i jordbruket och mat som växer vilt i naturen är beroende av pollinatörer som bin och humlor. Fler arter som kan pollinera minskar därför risken för en katastrof om en viss art minskar eller försvinner.

De största hoten mot den biologiska mångfalden är bland annat att arternas livsmiljöer förstörs eller krymper på grund av mänsklig påverkan. På Tjörn blir det allt mer sällsynt med blomsterrika slåtterängar där den största mångfalden av växter finns. Istället odlas hö i form av ensilage från vallar där man gödslar och sår in olika gräs och klöver. Och färre blommor ger färre insekter som pollinerar och det blir mindre mat åt fåglarna. Vi får somrar med färre fjärilar och mindre fågelsång.

Hur ska vi då få blommorna att blomma?

För att kunna rädda den livsviktiga artrikedomen måste en mycket större del av vår natur skyddas. Sverige och många andra länder har skrivit på Konventionen om biologisk mångfald och har lovat att försöka bevara artmångfald i vårt land. Sverige har också 16 nationella miljömål, beslutade av riksdagen. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med åtta, bland annat målen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.

Och så behövs förstås en stor portion praktiskt arbete!

Hjälp till att rädda Tjörns blommande marker!

Naturskyddsföreningens grupper arbetar praktiskt för att skydda och återställa olika värdefulla livsmiljöer på Tjörn för att öka den biologiska mångfalden. Tillsammans kan vi få blommorna att blomma, humlorna att surra, och fåglarna att flyga!

Källor: Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Tjörns kommun, Sveriges och Tjörns Naturskyddsförening.

]]>
Vårstädning på Björshuvudet https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/02/16/varstadning-pa-bjorshuvet/ Sat, 16 Feb 2019 16:50:26 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1283 Varje tisdag träffas ett litet gäng och röjer i markerna vid Stigfjorden och lördagen den 16 februari fick de förstärkning av några fler TNF’are.

Klipp, klipp, räfs, räfs också lite elda.
Nu blir det fint för hästarna som kommer på sommarbete.
Och så passade vi på att fira det nya naturreservatet!

]]>
Röjning av betesmarker, Björshuvudet https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/02/15/rojning-av-betesmarker-bjorshuvudet/ Fri, 15 Feb 2019 07:29:15 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1278 För att hålla landskapet öppet finns en grupp som håller på med röjningar. Det brukar vara ett tillfälle per månad med uppehåll under sommaren.
Om du vill medverka en lördagsförmiddag någon gång då och då under året är du välkommen. Du behöver inga förkunskaper och du arbetar i den takt du klarar av. Välkommen att hjälpa till!

Lördag 16 februari beger vi oss till Björshuvudet för röjning av betesmarkerna.
Vi träffas uppe vid ingången till betesområdet kl 10.
Ta med fika och ett glatt humör!

Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57

]]>
Program 2019 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/01/21/program-2019/ Mon, 21 Jan 2019 19:02:21 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1247 Snart i din brevlåda!

TNF-program_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Naturens läkande kraft https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2018/10/21/naturens-lakande-kraft/ Sun, 21 Oct 2018 07:41:33 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1232

Tillsammans med Manne Ryttman från Skövde naturskyddsförening och UtEbilda djupdök vi i den nära naturen runt Säbygården och utforskade trädstammar, mossor och ekbackar. Vi fick ”sitta träd” och fotografera med kartongkameror, elda på trafikskylt (kommunens utrangerade skyltar blir jättefina eldfat!) och låna jätteluppar som fick naturen att se ut som ufo-landskap.
En jättehärlig dag och vi tackar Manne för de finurliga lekarna som fick oss att må så bra!
Att avsluta med en härlig runda längs stigarna på Säby ö satt fint.
Mannes länkar till jätteluppar, naturgrafitti och artikel om skogsbad:
Andy Goldsworthy’s Land Art
https://www.google.se/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=&bih=&q=Andy%20Goldsworthy%E2%80%99s%20Land%20Art&gws_rd=ssl
Forskning inom detta fält hittas bla på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
hälsar Manne

]]>
Bilder från dagens röjning på Björshuvudet https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2018/09/29/bilder-fran-dagens-rojning-pa-bjorshuvudet/ Sat, 29 Sep 2018 18:49:50 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1220 Vi var ett stadigt gäng på 15 personer, sju får och en hund som röjde på Björshuvudet idag. Bilderna tagna av Karin Haby.

]]>
Skördefest på Sundsby 15-16 september https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2018/09/22/skordefest-pa-sundsby-22-23-september/ Sat, 22 Sep 2018 10:26:54 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1206 Under dagarna 2 deltog vi tillsammans med Naturskyddsföreningarna från Stenungsund och Orust på Skördefesten på Sundsby säteri.  Lokala odlare och matproducenter samt föreningar från närområdet kantade ”bygatan” och färger, former och dofter lockade många besökare. Vi informerade om vår verksamhet och om fördelarna med att välja ekologiskt och närproducerat. Frågesporten blev populär – bl a skulle man hitta 5 grönsaker i köksträdgården och namnge dem. Utslagsfrågan var att gissa vikten på en präktig squash från Säby. 65 personer gissade på allt från 500 gram till 5 kg, och 25 personer svarade på frågorna om ekologiska livsmedel.

Resultat från tävlingen:

Squashen vägde 2445 gram.
Vinnare blev Karl-Erik Hansson, Jörlanda ( 2450 gr)
På delad andra plats kom Margareta Andersson ( 2500 gr) och Jonathan Strömberg ( 2500 gr)

Alla rätt svar på de lite kluriga frågorna hade:
Kerstin Forsberg , Valsäng, Sandra Edin, Röra, William Söderlund, Göteborg och Ulla-Britt Forsberg, Skärhamn

 

 

Vinnarna kontaktas via telefon eller emailav Karin Ekeborg, Stenungsunds Naturskyddsförening, 070 650 22 35

Grattis och tack till alla trevliga glada som stannade och pratade med oss –  och välkomna nästa år!

 

 

 

 

]]>
Natur och kultur https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2018/09/09/natur-och-kultur/ Sun, 09 Sep 2018 14:22:15 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1197 I regn och blåst strävade en 15-talig skara på runt Akvarellmuseet i Skärhamn en vädermässigt nyckfull lördag i september. Jonte Nynäs från muséet guidade först till tre konstverk : Winter och Hörbelts `Fyren´ av drickabackar, Gunilla Hanssons sentenser inskurna i bryggan och Linn Granlunds Hulda i backen ovanför museet. Fritt fram för tolkningar – men det rörde sig i området mellan natur och kultur, spänningen däremellan och de tilltagande utmaningarna vad gäller kulturen, och naturen!

Därefter tog den inbjudna experten Kerstin Ljungqvist från Dals Rostock över och berättade om några utvalda växter som hittas runt muséet. Kerstin har skrivit boken Nyttans växter och berättade om användningsområdena för växterna och hur man ofta kan härleda vad växterna är bra för från deras latinska eller svenska namn. Många växter heter olika på olika platser, beroende av lokala traditioner och föreställningar. Bl a fick vi veta att barken från busken Brakved används – just det – för att få saker att hända i magtrakten!

En lärorik och rolig vandring, och skönt att komma inomhus i en av ateljéerna i muséet efteråt.

Stort tack till Kerstin som kom hela vägen från Dalsland för att berika oss!

]]>
Enkätsvar från politikerna på Tjörn https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2018/08/26/enkatsvar-fran-politikerna-pa-tjorn/ Sun, 26 Aug 2018 06:56:35 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1190 Här kan man ta del av de politiska partiernas svar på Tjörns Naturskyddsförenings enkätfrågor: Naturskyddsföreningen_enkät_2018-08-20

]]>