Tjörns Naturskyddsförening https://tjorn.naturskyddsforeningen.se Din närmiljö Tue, 09 Jan 2018 10:31:49 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 TNF Yttrande angående Södra Hamnen i Skärhamn https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2018/01/09/tnf-yttrande-angaende-sodra-hamnen-i-skarhamn/ Tue, 09 Jan 2018 10:29:36 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1092 TNF Yttrande Södra hamnen Skärhamn 180107 (PDF)

]]>
TNF yttrande angående Höviksnäs Entré https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/12/27/yttrande-angaende-hoviksnas-entre/ Wed, 27 Dec 2017 09:14:27 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1085 Yttrande från TNF angående Höviksnäs Entré.

TNF yttrande Höviksnäs entré (pdf)

]]>
TNF yttrande angående Svanviks industriområde https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/12/27/tnf-yttrande-angaende-svanviks-industriomrade/ Wed, 27 Dec 2017 09:09:53 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1080 Tjörns naturskyddsförenings yttrande angående utökad exploatering i Svanviks industriområde.

Yttrande TNF Svanviks industriområde (pdf)

]]>
Röjning i Tuveslätt 14 oktober https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/10/16/rojning-i-tuveslatt-14-oktober/ Mon, 16 Oct 2017 14:49:06 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1073

Under några soliga timmar röjde vi betesmarken i Tuveslätts naturreservat den 14 oktober. Området var relativt väl betat efter sommaren men bättrades på då vi tog bort en hel del björnbär, mindre buskar, blåbär och grästuvor. Även den invasiva arten berberis bekämpades för att hjälpa den hävdgynnade floran.  Text och bild: Kristian Littke

 

]]>
Naturskyddsföreningen deltog på Sundsby skördefest https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/09/18/naturskyddsforeningen-deltog-pa-sundsby-skordefest/ Mon, 18 Sep 2017 19:14:39 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1068 Tillsammans med Orust och Stenungsunds naturskyddsföreningar deltog vi på Sundsby skördefest den 16 september. Vädret var fint både lördag och söndag och många av besökarna stannade till för en pratstund.

Och både stora och små deltog i Artrace, dvs gav sig ut på kryss bland blommor och bin runt Sundsby och lämnade in tävlingssvar. Vinnarna kommer att kontaktas per telefon och de rätta svaren publiceras på Facebook.

 

]]>
Bilder från röjning vid Björshuvudet 9 september https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/09/11/bilder-fran-rojning-vid-bjorshuvudet-9-september/ Mon, 11 Sep 2017 16:56:54 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1066 Sju entusiaster röjde, räfsade och eldade i timmarna tre och hann precis njuta av fikat innan regnskuren kom.

Foto Karin Haby

]]>
Röjning Breviks strandängar lördagen 18 augusti https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/08/21/rojning-breviks-strandangar-lordagen-18-augusti/ Mon, 21 Aug 2017 07:43:48 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1056 Vi var 10 personer som röjde stigen ut mot Breviks strandängar lördag 18 augusti. Solen sken, vinden ven men tack vare de fuktiga markerna efter veckans regn kunde vi elda upp alla grenar, kvistar och gräs vi producerade. Det blev en kraftig rök, som fungerade som signal till nyfikna sommarstugeägare att komma ut och bli i formerade om vad som pågick. Lagom till nästa regnfront och avslutad fikapaus, inklusive solmogna björnbär, var vi klara med planerad röjning. Finns dock mer att röja längre ner längs stigen i detta fina område med betande kor och eldorado för fåglar.

Text och foto: Karin Haby

]]>
Götås Stonegarden 12e augusti https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/08/14/1040/ Mon, 14 Aug 2017 06:24:46 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1040

Det hotande regnet lät vänta på sig till eftermiddagen, och vi – 25 personer från Tjörn med omnejd – fick några härliga timmar på Götås Stonegarden lördag förmiddag den 12e augusti.

Området där Götås ligger är en, med Tjörnmått mätt, högplatå. Här fanns på sin tid 60 enkeltorp. Bara 2 finns kvar, varav Götås är ett. Här slog sig Tommy och Christina ner 1997 och har sen dess under 20 år slitit hårt och varit engagerade i marker, trädgård, berg och stenar. De säger att det kinesiska ordspråket ”Förälskelse till växter ger livslång glädje” gäller för dem, de stimuleras av den rika jorden och det fina växtklimatet som finns häruppe.

Vi blev guidade i området av Karl-Inge Åhäll, geologiprofessor – och Tjörnfantast skulle det visa sig! Karl-Inge har särskilt ägnat sig åt berggrunden och stenarna på Tjörn ochrunt Götås, eftersom det finns en av geologer uppskattad svaghetszon som går längs mitten av ön. Här har olika yngre magmor tryckts upp genom den äldre Stora Le Marstrand (Vrångö)-gnejsen och kristalliserat och bildat bergarter med granitisk sammansättning, t ex Stenkyrkagraniten. Just på Götås finns nästan alla av Tjörns huvudbergarter samladeså området är högintressant för den geologiintresserade!

Vi lyssnade och lärde, om granitiska gnejser och gnejsiga graniter och hur Tjörns och Bohusläns och hela världens 45 km tjocka jordskorpa bildats . Att bergarterna indelas i sedimentära, magmatiska och metamorfa fick vi också till oss, men att de sällan förekommer ”rena” försvårar att tyda geologin om en inte har specialkunskaper och ögon för detta. Att granit består av kvarts, plagioklas och kalifältspat fick vi också chans att repetera, samt varför graniten ser så olika ut till färg och struktur, vilket beror på att den stelnar på så olika djup och under så olika tryck. Karl-Inge berättade att det fanns vulkaner vid Åstol och Dyrön en gång i tiden, och kuddlavarna i det området är bevis för detta. Även på Götås finns tecken på vulkanisk aktivitet, då en del av berget och stenarna har olika färgade band som visar att vulkanaska sedimenterat.

Som avslutning gick vi ut på ängen utanför trädgården där 11 resliga stenar stod i en oval. De har undersökts ordentligt senaste året och med stor sannolikhet rör det sig om en bronsåldersgrav.  Ängen och stenarna väntar dock fortfarande på en vetenskaplig dokumentation för att verkligen kunna fastställa detta – under tiden får vi njuta av hur vackra de är och låta fantasin leka fritt; grav, domarring, skeppssättning, kultplats.

Vi tackar för det trevliga besöket på Götås och den jättegoda fika vi fick oss till livs i den fina trädgården. Som vi lagom hann få i oss innan regnet kom – ibland ska en ha tur!

 

Text och foto: Karin Haby

]]>
Inventering av ansvarsart https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/06/19/inventering-av-ansvarsart/ Mon, 19 Jun 2017 12:07:00 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1024 Känner du till begreppet ansvarsarter? Det är något som har blivit allt vanligare i svenskt naturvårdsarbete. Det kan exempelvis handla om att en kommun skall ta ansvar för en viss rödlistad art som finns där.

På Tjörn har vi bland annat gräset ängslosta som är en av våra ansvarsart. Ängslostan är mycket ovanlig i övriga Sverige men har varit vanlig här och Ingemar Jonasson har funnit den på ett trettiotal lokaler. Nu ville vi se efter hur det stod till med förekomsten idag så vi samlades 12 botanikintresserade personer och gav oss i kast med att söka efter ängslostan. Mellan den 4-10 juni besökte vi alla de gamla lokalerna och hittade även några nya.

Det blev dock en delvis sorglig upplevelse speciellt för Ingemar som minns hur dessa ängsmarkerna sett ut fortfarande för ett par år sedan. På 15 av de gamla lokalerna hade ängslostan försvunnit helt av olika orsaker som att man omvandlat slåtterängen till en snaggad gräsmatta, att gräset inte slagits på flera år vilket missgynnat ängsblommor och lostan eller att man slagit gräset och låtit det ligga kvar viket lett till gödningseffekter som gynnat andra mer storvuxna arter. Det finns många sätt att förstöra en blommande äng med örter och småvuxna ovanliga gräs. Men vi hittade ändå några ställen med blommande ängsflora där ängslostan ingick och på dessa ställen som nere vid Breviks kile. hade man slagit ängen sent i slutet av juli. Landsvägen ned mot Kil är ett strålande exempel på hur vacker en vägren kan bli om vägföreningen sköter den rätt med sen slåtter. Men det mest glädjande var när vi kom till Härön. Där kunde vi med överslagsberäkning konstatera att vi hade totalt mer än 225 000 ängslostor på slåttermarkerna runt Ängen. Vi vet ju också att Häröns ängar slås först i samband med slåttergillet i sista veckan i juli.

Luddlosta (till vänster) och ängslosta (till höger) från gården Ängens ängar på Härön. De här båda arterna är lika varandra och är inte så sällan svåra att skilja åt. I allmänhet har dock ängslostan en luftigare och yvigare vippa med mer färgrika småax i brunt och gult. Luddlostan är i allmänhet helt grön.


Maj-Britt Nilsson och Helena Bladh vid grinden till Häröns ängslosteängar.

Ängslosta på gården Ängens marker, Härön.

Blomsterrik väg/dikesren i Kil med Lasse Johnson och Anita Allendes. En av de fyra nya lokaler vi fann under veckan med inventering av ängslosta.

 

Igenväxande ängsmark vid Kolleröd/Ellingsröd. En av de femton
lokaler där vi inte återfann ängslosta.

 

Text: Anita Allendes

Bilder med biltexter: Ingemar Jonasson

]]>
Iverdagen på Sundsby 3 juni https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2017/06/10/iverdagen-pa-sundsby-3-juni/ Sat, 10 Jun 2017 20:31:47 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1017 TNF gav information och bjöd på en lokalanknuten frågetävling om natur och
djur ( Kanske Anita vill lägga in en vinnare här?)
Guider tog med intresserade på  fågeläventyr som blev mycket uppskattade av
deltagande barn och föräldrar. Det goda vädret bidrog till glad och god
stämning bland alla deltagare och utställare under dagen. Ett tack till
Tjörns kommun för initiativet.

Frågetävlingen vanns av Maia Ohlson 8 år som nog hade lite hjälp av sin mamma. Dom fick 8 rätt av 9 frågor.

Text och bild: Christina Torstensson

]]>