”Jag gör så att blommorna blommar …”

”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart.” Astrid Lindgrens text i Idas sommarvisa är nog välbekant för de flesta. Men behöver vi verkligen göra något för att blommor ska blomma, svalor flyga och humlor surra? Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland allt som lever på jorden. Och den är livsviktig. Det betyder att vi behöver ha ett landskap med många olika naturtyper och många olika, varierande arter av djur och växter. Man kan säga att artrikedomen är en försäkring för framtiden. Den ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Om till exempel våra bin dör ut skulle alla växter som pollineras få stora problem. Det sin tur påverkar matförsörjningen för både människor och djur eftersom en stor del av både grödor i jordbruket och mat som växer vilt i naturen är beroende av pollinatörer som bin och humlor. Fler arter som kan pollinera minskar därför risken för en katastrof om en viss art minskar eller försvinner.

De största hoten mot den biologiska mångfalden är bland annat att arternas livsmiljöer förstörs eller krymper på grund av mänsklig påverkan. På Tjörn blir det allt mer sällsynt med blomsterrika slåtterängar där den största mångfalden av växter finns. Istället odlas hö i form av ensilage från vallar där man gödslar och sår in olika gräs och klöver. Och färre blommor ger färre insekter som pollinerar och det blir mindre mat åt fåglarna. Vi får somrar med färre fjärilar och mindre fågelsång.

Hur ska vi då få blommorna att blomma?

För att kunna rädda den livsviktiga artrikedomen måste en mycket större del av vår natur skyddas. Sverige och många andra länder har skrivit på Konventionen om biologisk mångfald och har lovat att försöka bevara artmångfald i vårt land. Sverige har också 16 nationella miljömål, beslutade av riksdagen. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med åtta, bland annat målen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.

Och så behövs förstås en stor portion praktiskt arbete!

Hjälp till att rädda Tjörns blommande marker!

Naturskyddsföreningens grupper arbetar praktiskt för att skydda och återställa olika värdefulla livsmiljöer på Tjörn för att öka den biologiska mångfalden. Tillsammans kan vi få blommorna att blomma, humlorna att surra, och fåglarna att flyga!

Källor: Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Tjörns kommun, Sveriges och Tjörns Naturskyddsförening.

Vårstädning på Björshuvudet

Varje tisdag träffas ett litet gäng och röjer i markerna vid Stigfjorden och lördagen den 16 februari fick de förstärkning av några fler TNF’are.

Klipp, klipp, räfs, räfs också lite elda.
Nu blir det fint för hästarna som kommer på sommarbete.
Och så passade vi på att fira det nya naturreservatet!

Röjning av betesmarker, Björshuvudet

För att hålla landskapet öppet finns en grupp som håller på med röjningar. Det brukar vara ett tillfälle per månad med uppehåll under sommaren.
Om du vill medverka en lördagsförmiddag någon gång då och då under året är du välkommen. Du behöver inga förkunskaper och du arbetar i den takt du klarar av. Välkommen att hjälpa till!

Lördag 16 februari beger vi oss till Björshuvudet för röjning av betesmarkerna.
Vi träffas uppe vid ingången till betesområdet kl 10.
Ta med fika och ett glatt humör!

Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57

Naturens läkande kraft

Tillsammans med Manne Ryttman från Skövde naturskyddsförening och UtEbilda djupdök vi i den nära naturen runt Säbygården och utforskade trädstammar, mossor och ekbackar. Vi fick ”sitta träd” och fotografera med kartongkameror, elda på trafikskylt (kommunens utrangerade skyltar blir jättefina eldfat!) och låna jätteluppar som fick naturen att se ut som ufo-landskap.
En jättehärlig dag och vi tackar Manne för de finurliga lekarna som fick oss att må så bra!
Att avsluta med en härlig runda längs stigarna på Säby ö satt fint.
Mannes länkar till jätteluppar, naturgrafitti och artikel om skogsbad:
Andy Goldsworthy’s Land Art
https://www.google.se/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=&bih=&q=Andy%20Goldsworthy%E2%80%99s%20Land%20Art&gws_rd=ssl
Forskning inom detta fält hittas bla på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
hälsar Manne

Skördefest på Sundsby 15-16 september

Under dagarna 2 deltog vi tillsammans med Naturskyddsföreningarna från Stenungsund och Orust på Skördefesten på Sundsby säteri.  Lokala odlare och matproducenter samt föreningar från närområdet kantade ”bygatan” och färger, former och dofter lockade många besökare. Vi informerade om vår verksamhet och om fördelarna med att välja ekologiskt och närproducerat. Frågesporten blev populär – bl a skulle man hitta 5 grönsaker i köksträdgården och namnge dem. Utslagsfrågan var att gissa vikten på en präktig squash från Säby. 65 personer gissade på allt från 500 gram till 5 kg, och 25 personer svarade på frågorna om ekologiska livsmedel.

Resultat från tävlingen:

Squashen vägde 2445 gram.
Vinnare blev Karl-Erik Hansson, Jörlanda ( 2450 gr)
På delad andra plats kom Margareta Andersson ( 2500 gr) och Jonathan Strömberg ( 2500 gr)

Alla rätt svar på de lite kluriga frågorna hade:
Kerstin Forsberg , Valsäng, Sandra Edin, Röra, William Söderlund, Göteborg och Ulla-Britt Forsberg, Skärhamn

 

 

Vinnarna kontaktas via telefon eller emailav Karin Ekeborg, Stenungsunds Naturskyddsförening, 070 650 22 35

Grattis och tack till alla trevliga glada som stannade och pratade med oss –  och välkomna nästa år!

 

 

 

 

Natur och kultur

I regn och blåst strävade en 15-talig skara på runt Akvarellmuseet i Skärhamn en vädermässigt nyckfull lördag i september. Jonte Nynäs från muséet guidade först till tre konstverk : Winter och Hörbelts `Fyren´ av drickabackar, Gunilla Hanssons sentenser inskurna i bryggan och Linn Granlunds Hulda i backen ovanför museet. Fritt fram för tolkningar – men det rörde sig i området mellan natur och kultur, spänningen däremellan och de tilltagande utmaningarna vad gäller kulturen, och naturen!

Därefter tog den inbjudna experten Kerstin Ljungqvist från Dals Rostock över och berättade om några utvalda växter som hittas runt muséet. Kerstin har skrivit boken Nyttans växter och berättade om användningsområdena för växterna och hur man ofta kan härleda vad växterna är bra för från deras latinska eller svenska namn. Många växter heter olika på olika platser, beroende av lokala traditioner och föreställningar. Bl a fick vi veta att barken från busken Brakved används – just det – för att få saker att hända i magtrakten!

En lärorik och rolig vandring, och skönt att komma inomhus i en av ateljéerna i muséet efteråt.

Stort tack till Kerstin som kom hela vägen från Dalsland för att berika oss!

Slåtter på Härön

Lördagen 4 augusti var det traditionsenlig slåtter på gården Ängen på Härön. Ett 30-tal personer arbetade med liar och räfsor i det varma sensommarvädret och efter väl förrättat värv samlades alla plus ett gäng grannar och vänner, runt den lika traditionsenliga sill-lunchen som gårdens förvaltare Uno Holmberg med familj bjuder på. Underhållning brukar det också vara och i år sjöng Axel Falk Bohusvisor. Det blev en härlig heldag med arbete, umgänge och bad samt fin båtresa tur och retur till ön.
Ängen är den enda gården på Härön som fortfarande brukas. De sista släktingarna på gården drev gården med ålderdomliga metoder ända in på 1990-talet. Med hjälp av häst, liar, tång och naturlig gödsel mm odlade man vall, spannmål och potatis och levde självförsörjande. Gården testamenterades till Sjöräddningen och Naturvårdsverket övertog senare gården som nu sköts av Uno (efternamn). Härön blev naturreservat 1997 och genom att tillämpa äldre tiders markanvändning med slåtter, åkerbruk, utmarksbete och bränning är målet att behålla öns och gårdens karaktär och värna floran och faunan.

 

Dansa med liar

En varm julidag hade vi bokat in LieMats för att komma till Tjörn och introducera oss i liandets härliga konst. Ett 10-tal entusiaster samlades vid Billströmska folkhögskolan för teorigenomgång och ”prova på” på förmiddagen. Dvs Mats föreläste i skuggan av några träd och förevisade rent praktiskt hur en håller i lien, planterar sig i positionen; ganska bredbent – höger for lite framför vänster, fattar den utmätta lien med bägge händerna, börjar svänga, arbetar från fötterna och benen och uppåt, minst med armarna. Mats kallar det för att dansa med lien, och menar att efter en stund börjar leenden växa fram på utövarna. Utöver att gräsytor, parker och ängar blir vårdade utan motorljud och klimatpåverkan finns erfarenhet av att lieslåtter även fungerar som Grön rehab.

Efter lunch tog vi oss till ett litet ängsområde vid Bö Tjärn på södra Tjörn och gick loss på en äng som bonden Ragnar denna dag upplät åt naturskyddsföreningen. Där kunde vi gå vidare från ”öva på stället” till att arbeta oss framåt med lien i egna remsor. Målet var att få sin egen remsa väl slagen, dvs lämna en tight grässvål bakom sig med en snygg sträng med slaget gräs till vänster. Det gick lite si och så, men bättre allt eftersom övning gav färdighet. Många timmar krävs för att bli en perfekt lieman eller kvinna, men för husbehov dög våra resultat bra. Största utmaningen är att hålla liebladet tight mot marken, närmre än man tror är möjligt.

Mats förevisade även hur en håller sin lie i ordning och vass – medelst brynja för ”slipning” var 10e minut, och städ för uthamring av eggen, vilket inte behöver göras lika ofta. Mot slutet av dagen fanns möjlighet att köpa en av Mats liar, och några slog till på en kvalitetslie.

Slå gärna ett slag för lien och läs mer på Mats hemsida http://www.liemats.se/hem

Text och bild: Karin Haby

 

Årets naturvårdare på Tjörn 2017

Anita Allendes fick utmärkelsen Årets naturvårdare på Tjörn 2017. Anita har använt sin djupa kunskap om biologi och miljö i sitt outtröttliga och betydelsefulla arbete med naturvård på Tjörn. Hon har inspirerat sina medmänniskor till att värna om Tjörns unika natur och att det går att göra skillnad.

Anita Allendes och Sverker Molander.

Geologisk vandring och kreativ verkstad 29 april

Söndag 29 april kunde en grupp på 25 personer i strålande vårsol njuta av natur och kultur i skön förening . Samling vid Akvarellmuseet i Södra Hamnen och inledande guidning av museets Simone Frankel och Jonte Nynäs till tre konstverk : Winter och Hörbelts `Fyren´ av drickabackar, Gunilla Hanssons sentenser inskurna i bryggan och Linn Granlunds Hulda i backen ovanför museet. Fritt fram för tolkningar – men det rörde sig i området mellan natur och kultur, spänningen däremellan och de tilltagande utmaningarna vad gäller kulturen, i alla fall ur miljöns perspektiv. Från Hulda hade vi en fin vy över stranden, Bockholmen och havet där geolog Karl Inge Åhäll tog över guidningen.

Platsen där Hulda står – intill ett klapperstensfält från istiden – hade en gång i tiden två Himalaya över sig. Dvs den rådande bergarten, bandad gnejs, bildades för 1,6 miljarder år sen under stort tryck djupt nere (ca 16 km) i jordskorpan. Under årmiljonerna har dessa berg sakteliga eroderats ned, den yngre Bohusgraniten vällt upp och dagens Bohuslän slutligen mejslats fram av havet, isen, väder och vind. Bergen berättar mycket om vår planets historia, de är det synliga resultat av en ofattbar tidsrymds händelser – kontinenter som har krockat, sediment som har pressats, bergskjedjor som har vittrat, magmor som vällt fram och stelnat och metamorfa bergarter som omvandlats. Vi blev inbjudna till en värld av intressant kunskap, t ex att det var aboriginerna som ”upptäckte” radioaktiviteten, även om Marie Curie fick nobelpriset. De kände till och aktade sig för områden med berg som innehöll radon, områden där det idag finns gruvdrift.

Som avslutning på geologivandringen fick vi titta på olika fascinerande geologiska prover – stora kvartsstycken, turmalin, ametist, kalifältspat i olika färger, änglahår, rosenkvarts, vulkaniskt glas, snakestone och flinta. Den sistnämnda är inte en bergart utan en sk utfällning, som isen hade med sig till Halland och Bohuslän från vårt grannland i väst.

Det var en rolig och givande stund och vi hoppas kunna djupdyka mer i vår geologiska historia framöver – trakterna och skärgården runt Tjörn bjuder tydligen på extraordinära möjligheter att utforska denna. Stort tack till Karl Inge, Simone och Jonte för en fin stund!Text och foto: Karin Haby

Efterlängtad röjning på Björshuvudet

Lördagen den 14 april röjde och strandstädade vi på Björshuvudet på nordvästra Tjörn. Efter en seg vinter var det nu mycket röjning att ta igen och en hel del marint skräp.

Vi var ett stort gäng på 14 personer denna härliga vårdag då blåsipporna hälsade oss välkomna.

Röjning i Tuveslätt 14 oktober

Under några soliga timmar röjde vi betesmarken i Tuveslätts naturreservat den 14 oktober. Området var relativt väl betat efter sommaren men bättrades på då vi tog bort en hel del björnbär, mindre buskar, blåbär och grästuvor. Även den invasiva arten berberis bekämpades för att hjälpa den hävdgynnade floran.  Text och bild: Kristian Littke