Röjning Breviks strandängar lördagen 18 augusti

Vi var 10 personer som röjde stigen ut mot Breviks strandängar lördag 18 augusti. Solen sken, vinden ven men tack vare de fuktiga markerna efter veckans regn kunde vi elda upp alla grenar, kvistar och gräs vi producerade. Det blev en kraftig rök, som fungerade som signal till nyfikna sommarstugeägare att komma ut och bli i formerade om vad som pågick. Lagom till nästa regnfront och avslutad fikapaus, inklusive solmogna björnbär, var vi klara med planerad röjning. Finns dock mer att röja längre ner längs stigen i detta fina område med betande kor och eldorado för fåglar.

Text och foto: Karin Haby

Götås Stonegarden 12e augusti

Det hotande regnet lät vänta på sig till eftermiddagen, och vi – 25 personer från Tjörn med omnejd – fick några härliga timmar på Götås Stonegarden lördag förmiddag den 12e augusti.

Området där Götås ligger är en, med Tjörnmått mätt, högplatå. Här fanns på sin tid 60 enkeltorp. Bara 2 finns kvar, varav Götås är ett. Här slog sig Tommy och Christina ner 1997 och har sen dess under 20 år slitit hårt och varit engagerade i marker, trädgård, berg och stenar. De säger att det kinesiska ordspråket ”Förälskelse till växter ger livslång glädje” gäller för dem, de stimuleras av den rika jorden och det fina växtklimatet som finns häruppe.

Vi blev guidade i området av Karl-Inge Åhäll, geologiprofessor – och Tjörnfantast skulle det visa sig! Karl-Inge har särskilt ägnat sig åt berggrunden och stenarna på Tjörn ochrunt Götås, eftersom det finns en av geologer uppskattad svaghetszon som går längs mitten av ön. Här har olika yngre magmor tryckts upp genom den äldre Stora Le Marstrand (Vrångö)-gnejsen och kristalliserat och bildat bergarter med granitisk sammansättning, t ex Stenkyrkagraniten. Just på Götås finns nästan alla av Tjörns huvudbergarter samladeså området är högintressant för den geologiintresserade!

Vi lyssnade och lärde, om granitiska gnejser och gnejsiga graniter och hur Tjörns och Bohusläns och hela världens 45 km tjocka jordskorpa bildats . Att bergarterna indelas i sedimentära, magmatiska och metamorfa fick vi också till oss, men att de sällan förekommer ”rena” försvårar att tyda geologin om en inte har specialkunskaper och ögon för detta. Att granit består av kvarts, plagioklas och kalifältspat fick vi också chans att repetera, samt varför graniten ser så olika ut till färg och struktur, vilket beror på att den stelnar på så olika djup och under så olika tryck. Karl-Inge berättade att det fanns vulkaner vid Åstol och Dyrön en gång i tiden, och kuddlavarna i det området är bevis för detta. Även på Götås finns tecken på vulkanisk aktivitet, då en del av berget och stenarna har olika färgade band som visar att vulkanaska sedimenterat.

Som avslutning gick vi ut på ängen utanför trädgården där 11 resliga stenar stod i en oval. De har undersökts ordentligt senaste året och med stor sannolikhet rör det sig om en bronsåldersgrav.  Ängen och stenarna väntar dock fortfarande på en vetenskaplig dokumentation för att verkligen kunna fastställa detta – under tiden får vi njuta av hur vackra de är och låta fantasin leka fritt; grav, domarring, skeppssättning, kultplats.

Vi tackar för det trevliga besöket på Götås och den jättegoda fika vi fick oss till livs i den fina trädgården. Som vi lagom hann få i oss innan regnet kom – ibland ska en ha tur!

 

Text och foto: Karin Haby

Inventering av ansvarsart

Känner du till begreppet ansvarsarter? Det är något som har blivit allt vanligare i svenskt naturvårdsarbete. Det kan exempelvis handla om att en kommun skall ta ansvar för en viss rödlistad art som finns där.

På Tjörn har vi bland annat gräset ängslosta som är en av våra ansvarsart. Ängslostan är mycket ovanlig i övriga Sverige men har varit vanlig här och Ingemar Jonasson har funnit den på ett trettiotal lokaler. Nu ville vi se efter hur det stod till med förekomsten idag så vi samlades 12 botanikintresserade personer och gav oss i kast med att söka efter ängslostan. Mellan den 4-10 juni besökte vi alla de gamla lokalerna och hittade även några nya.

Det blev dock en delvis sorglig upplevelse speciellt för Ingemar som minns hur dessa ängsmarkerna sett ut fortfarande för ett par år sedan. På 15 av de gamla lokalerna hade ängslostan försvunnit helt av olika orsaker som att man omvandlat slåtterängen till en snaggad gräsmatta, att gräset inte slagits på flera år vilket missgynnat ängsblommor och lostan eller att man slagit gräset och låtit det ligga kvar viket lett till gödningseffekter som gynnat andra mer storvuxna arter. Det finns många sätt att förstöra en blommande äng med örter och småvuxna ovanliga gräs. Men vi hittade ändå några ställen med blommande ängsflora där ängslostan ingick och på dessa ställen som nere vid Breviks kile. hade man slagit ängen sent i slutet av juli. Landsvägen ned mot Kil är ett strålande exempel på hur vacker en vägren kan bli om vägföreningen sköter den rätt med sen slåtter. Men det mest glädjande var när vi kom till Härön. Där kunde vi med överslagsberäkning konstatera att vi hade totalt mer än 225 000 ängslostor på slåttermarkerna runt Ängen. Vi vet ju också att Häröns ängar slås först i samband med slåttergillet i sista veckan i juli.

Luddlosta (till vänster) och ängslosta (till höger) från gården Ängens ängar på Härön. De här båda arterna är lika varandra och är inte så sällan svåra att skilja åt. I allmänhet har dock ängslostan en luftigare och yvigare vippa med mer färgrika småax i brunt och gult. Luddlostan är i allmänhet helt grön.


Maj-Britt Nilsson och Helena Bladh vid grinden till Häröns ängslosteängar.

Ängslosta på gården Ängens marker, Härön.

Blomsterrik väg/dikesren i Kil med Lasse Johnson och Anita Allendes. En av de fyra nya lokaler vi fann under veckan med inventering av ängslosta.

 

Igenväxande ängsmark vid Kolleröd/Ellingsröd. En av de femton
lokaler där vi inte återfann ängslosta.

 

Text: Anita Allendes

Bilder med biltexter: Ingemar Jonasson

Iverdagen på Sundsby 3 juni

TNF gav information och bjöd på en lokalanknuten frågetävling om natur och
djur ( Kanske Anita vill lägga in en vinnare här?)
Guider tog med intresserade på  fågeläventyr som blev mycket uppskattade av
deltagande barn och föräldrar. Det goda vädret bidrog till glad och god
stämning bland alla deltagare och utställare under dagen. Ett tack till
Tjörns kommun för initiativet.

Frågetävlingen vanns av Maia Ohlson 8 år som nog hade lite hjälp av sin mamma. Dom fick 8 rätt av 9 frågor.

Text och bild: Christina Torstensson

Trollsländor vid Sannemyren 27 maj

Under perfekta förhållanden med soligt försommarväder fick vi guidning i trollsländornas tillvaro av Kristofer Nilsson från den nyligen bildade Trollsländeföreningen. Det handlade bland annat om sländornas ålder då de kan spendera flera år under vatten som larver för att sedan leva som flygande insekt i cirka 20 – 30 dagar. Vi fick även en förståelse för den stora artrikedomen inom gruppen flicksländor och viktiga kännetecken på de vanligaste arterna av både flickslända och trollslända. En trevlig exkursion där vi även fick se sädesärla, korp, ollonborre och skogsödla.Bilder: Kristian Littke och Ingemar Jonasson

Välkomst- och integrationsträff

En solig lördagmorgon – som snart blev spännande dimmig – var det dags för TNF´s välkomst- och integrationsträff med nyanlända med flera nya vänner på Tjörn. Vi samlades vid 10-tiden vid parkeringen vid Utänge och hade en spännande promenad ut till Utänge Ö – och en minst lika spännande promenad tillbaka över tuvorna några timmar senare! Det var gyttjigt och blött och alla hade inte hörsammat råden om kraftiga skor och tålig klädsel, men inga sura miner över leriga skor och blöta kläder syntes till.

Det var ett 15-tal  nya vänner som hade slutit upp, och vi uppfattade att de kom från Syrien, Afghanistan och Palestina. Men kan ha missat något land? Svenskkunskaperna var skiftande men det var inga problem för någon att förstå vad som gällde – röja sly, elda och grilla korv! Vi jobbade ihop några timmar och avbröt för fika allteftersom orken tröt och magarna kurrade. Det blev en fin arbetsgemenskap och många roliga och viktiga samtal.

Plötsligt frågade någon: Varför gör vi detta? Och då fick vi tillfälle att förklara och berätta litet om Naturskyddsföreningens idé och vad vi ägnar oss åt för miljön och naturens skull – den nära naturen som Utänge och markerna på Tjörn, men också den globala med matförsörjning, klimathot mm.

Fram på eftermiddagen skiljdes vi åt, trötta men nöjda, och blev väldigt glada när en av deltagarna, en kille från Syrien, sa med ett stort leende: Det här var action!

Tack snälla alla som kom, gamla och nya Tjörnbor – vi hade en jättefin dag tillsammans.

Text Karin Haby
Foto Bengt Björlin

Foto Bengt Björlin

Foto Bengt Björlin

Foto Bengt Björlin

Foto Bengt Björlin

Foto Bengt Björlin

Foto Bengt Björlin

 

Vinterfåglar inpå knuten 2017

Lördag 28 januari kl 9–13

Samling Märkestens kvarn, Skärhamn

Kom och lär dig mer om matning av våra vinterfåglar i trädgården. Vad behöver fåglarna för mat för att må bra och klara vinter och kyla? Passa också på att köpa fågelfrön från kvarnen. På plats finns också böcker och annan information om fåglar. Kontakt: Tomas Torstenson 0703-91 38 96

Örnskådning 15 januari

Söndag 15 januari kl 10:00

Samling Sundsby stora P-plats

Häng med och spana efter örn! Vi hoppas också få se övervintrande sjöfåglar, t ex salskrake. Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröarna där det finns öppet vatten.

Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50.

Örnskådning PDF

Röjningen på Tuveslätt

Lördagen den 15 oktober samlades vi 14 personer som röjde på vårt kommunala naturreservat Tuveslätt. Vi röjde i de centrala delarna i kanterna runt det gamla skalgrustäkten. Här växte björnbären våldsamt med flera meter långa revor och så har berberis, som man nog kan beteckna som en främmande invasiv art, spritt sig i hela området. Vi hoppas kunna komma tillbaka i vår och se den fina lågvuxna blomsterfloran  när den blommar.
Text Anita Allendes

Foto Bengt Björlin

Tjörns Naturskyddsförening på skördefest

sundsby-tnf

Tjörns naturskyddsförening deltog på skördefesten på Sundsby Säteri 17 september. Vi hade samlat ihop olika badrumsprodukter och tipsade om att välja miljömärkta varor. Om ca 10% av konsumenterna valde det kan det bli intresse hos tillverkare att miljömärka sina produkter. Målet är att få produkter som innehåller mindre hormonstörande, allergiframkallande ämnen och som även är skonsammare för miljön. Hör av er till Tjörns naturskyddsförening om ni vill ha mer information t ex material att dela ut, affischer mm. Naturskyddsföreningens miljövänliga vecka (vecka 40) har i år som tema att informera om fördelar med att välja miljömärkta badrumsprodukter.

Text och bild: Gunilla Strömqvist

Bilarna och klimatet – så kan vi minska utsläppen

bilklimat

Häggvallskolan 18 oktober klockan 18:30 – 20:00

Är diesel det nya miljöbränslet? Vart tog etanolen vägen? Håller elbilarna på att slå igenom? Varför är inte kollektivtrafik gratis?
Detta och mycket annat får vi svar på i Mats-Ola Larssons inspirerande föredrag om hur trafiken kan bli fossilfri.

Mats-Ola Larsson är en uppskattad föreläsare och miljöexpert som i många år arbetat med bilars utsläpp och åtgärder för att minska miljöstörningar från trafik.

 

Röjning på Björshuvudet

Björshuvudet 019

Lördagen den 3 september genomför vi höstens första röjning på Björshuvudet för att få bort nya uppslag som växt till sig under sommaren.

Samling vid Halsbäcks hamn kl 10.00.
Tag med fika.
Ev. frågor kan ställas till Anita 0709-943453

INSTÄLLT! Trollsländor vid Sannemyren 20 augusti

Foto: Maria Johannessen

EXKURSIONEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD PÅ GRUND AV DÅLIGT VÄDER.

När? Lördagen 20 augusti
Tid? 12:00-14:00 (vid regn eller mulet i kombination med kraftig blåst ställer vi in)
Plats? Sannemyren, Klövedal

Om du kommer med bil så parkera vid Pilane gravfält och gå sedan tillbaka uppför backen och in på den lilla grusvägen vid backens topp. Denna delar sig efter cirka 100 meter och då väljer du den vänstra vägen och fortsätter gå hundra meter så är du framme. Där möter jag upp klockan 12.

Vi kan förvänta oss att se ängstrollsländor av olika arter, pudrad smaragdflickslända, brun mosaikslända med mera.

 

Vadarskådningar Breviks kile

småsnäppa

Torsdagar 14 juli – 15 september kl 18.

Samling Radona P-plats, Skärhamn

Fågelskådning i Bohusläns bästa vadarlokal under bästa flyttningstid!
Vi kan förhoppningsvis studera ett tiotal arter vadare på nära håll.
Dåligt väder – fler vadare!

Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50.

Vadarskådning PDF