Yttrande 2011-03-27

Följande förslag tillstyrks:

Hövik 3:54 

Häggvall 6:1

Långekärr 2:38 (om fastigheten ansluts till kommunalt VA)

Stockevik 1:109

Budalen 1:10.

 

Följande förslag avstyrks:

Pilane 1:2 (regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap)

Basteröd 1:7 (riksintresse naturvård, ädellövskog, regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap, brant och bergigt)

Önneröd 1:13 (riksintresse naturvård, ädellövskog regionalt värdefullt odlingslandskap)

Höggeröd 2:1 (ängs- och hagmarksområde, gränsar till fornlämningsområde, byggnation som innebär bergssprängning)

Hede 1:2 (ängs- och hagmarksområde, utspridd bebyggelse)

Åkervik 1:4 (ordna detaljplan och VA för Åkervik först)

Budalen 1:2 (utspridd bebyggelse, olämpligt att ta i anspråk orörda områden)

 

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist

Örnexkursion 20:e februari 2011

Från Skåpesund till Askeröarna och mitt emot Stora Farholmen

Även denna gång så var det lyckat, förutom Knipa, storskrake och smådoppning så blev det till slut den efterlängtade örnskådningen. Havsörnen upptäcktes först i en grantopp, när den sedan jagade en fiskmås så blev det såklart intressant att se på.

Denna gång hade ännu fler trotsat det kalla vädret, ca 50 st nyfikna skådare blev det, vilket var väl över förväntningarna.

Bilderna kommer  från Krister Svanvik.

Örnskådning 9:e januari 2011

Från Sundsby via Skåpesund och till Askeröarna

Vid en mycket lyckad Örnskådnings safari, ledd av Per Undeland fick de 20 deltagarna nöjet att se tre olika havsörnar. En riktig ”bonus” blev den fjällvråk som passerade Askerösundet.

Ett av skälen till de lyckade observationerna kan ha varit ett drunknat Rådjur som frusit fast i isen och fungerat som åtel (uppgift av bröderna Hagström på L Askerön.)

De eminenta bilderna på två av havsörnarna och fjällvråken är tagna av Krister Svanvik, som vi tackar för att fått använda här!