Örnskådning

Söndag 11 januari kl. 10. Samling på Sundsby stora P-plats. Vi åker till lämpliga platser där det finns öppet vatten. Förutom havsörn hoppas vi att få se övervintrande sjöfåglar, t.ex. salskrake. Ta med fika och kikare. Kontakt: Per Undeland tfn 0734 – 19 84 50. Arr: Tjörns Naturskyddsförening, Studiefrämjandet

Läs mer

Örnskådning 13:e Januari 2013

Apelgårds kile, Mjörn Foto Krister Svanvik Efter att de 38 deltagarna samlats på Sundsby stora parkering för en kort genomgång, bar det av mot Apelgårds kile på norra delen av Mjörn. Bilarna parkerades längs vägen och vi fortsatte ut mot yttre delen av kilen till fots. Längs vägen sågs 20 skator och hördes en nötväcka. Innan […]

Läs mer

Örnskådning 8:e Januari 2012

Apelgårds kile på norra Mjörn, till slutmålet en höjd med vidsträckt utsikt över Stigfjorden Denna gång var det ännu fler intresserade som kom att se skådespelet som det tidvis var på denna exkursionen. Gruppen fick möjlighet att se 2 kanske 3 örnar men även 7st salskrakar Per Undeland från Tjörns Naturskyddsförening, som ledde exkursionen, var väldigt nöjd med […]

Läs mer

Örnexkursion 20:e februari 2011

Från Skåpesund till Askeröarna och mitt emot Stora Farholmen Även denna gång så var det lyckat, förutom Knipa, storskrake och smådoppning så blev det till slut den efterlängtade örnskådningen. Havsörnen upptäcktes först i en grantopp, när den sedan jagade en fiskmås så blev det såklart intressant att se på. Denna gång hade ännu fler trotsat det […]

Läs mer

Örnskådning 9:e januari 2011

Från Sundsby via Skåpesund och till Askeröarna Vid en mycket lyckad Örnskådnings safari, ledd av Per Undeland fick de 20 deltagarna nöjet att se tre olika havsörnar. En riktig ”bonus” blev den fjällvråk som passerade Askerösundet. Ett av skälen till de lyckade observationerna kan ha varit ett drunknat Rådjur som frusit fast i isen och […]

Läs mer