Styrelsen

Tjörns naturskyddsförening

Postmottagare:
Tjörns naturskyddsförening
c/o Christina Torstenson
Kålgården 29; 471 32 Skärhamn

Epost till hela styrelsen, tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se

Styrelsen:
Vald vid årsmötet april 2022

Ordförande:
Sverker Molander
Mobil: 070-3088522
Epost: för och efternamn i ett ord @gmail.com

Sekreterare:
Christina Torstenson
Mobil: 070-3531703
Epost: för.efternamn @telia.com

Kassör:
Tomas Torstenson
0703-91 38 96

Ledamot:
Karin Haby
Maria Johannessen
Stefan Janmar
Eva Engström
Roberth Gustavsson
Lisa Tegborg Deij

Ersättare:
Kristian Littke
Stig Ingvarsson