Hagmarksgruppen

Ängs – och hagmarksgruppen

Tjörns ängar och hagar ligger ofta insprängda mellan bergen i lä för den ibland så hårda vinden.

Dessa öppna små markbitar utgör öns karaktär i lika hög grad som havet och klipporna. Våra hagmarker, som ofta är så kallade utmarker, är störst till arealen i Bohuslän och bland de artrikaste.

Tyvärr läggs det ena jordbruket efter det andra ned med igenväxning av våra marker som följd. I Ängs- och hagmarksgruppen arbetar vi praktiskt med att röja och restaurera värdefulla hagmarker. Vi försöker röja två gånger per hage och år. Vi väljer hagar med fin flora och där det finns betesdjur som kan beta av den nyröjda marken Gruppen träffas en gång per månad och röjer bort det som kor och hästar ratar.

Om du vill medverka en lördagsförmiddag någon gång då och då under året är du välkommen. Du behöver inga förkunskaper och du arbetar i den takt du klarar av och du är mycket välkommen att hjälpa till.

Röjningar

För att hålla landskapet öppet så är det en grupp som håller på med röjningar, det brukar vara ett tillfälle per månad med uppehåll under sommaren.

Här kan du se några rapporter från dessa tillfällen.

Läs mer

Björshuvudet

Björshuvudet ligger nästan så långt norrut som du kan komma på nordvästra Tjörn. Det sägs ha fått sitt namn ifrån att uddens klippa liknar ett Björnhuvud.

Den gamla beteshagen har nu börjat växa igen rejält trots att TNF under ett par års tid har försökt att hålla undan med hjälp av slåtter.

Björshuvudets sida

Slåtter

Ängar som slås med lie där floran kan utvecklas till en härlig ängsblandning är ganska sällsynta idag.
Tjörns Naturskyddsförening värnar dessa ängar, bland annat "Änga" ute på Härön

Läs mer

Kontaktperson

Said Österberg, 0738-49 00 57