Järneken på Tjörn

Tjörn har ett unikt exemplar av den enda levande vilda järneken i landet.

Foto Johan Gustafsson
Den är fridlyst och växer i ett skyddat område som är utmärkt som naturminne.

Trädets historia fram till idag.

Varför detta intresse för en Ilex aquifolium, som den heter på latin? Jo, på 1830-talet beslöts det att denna stickiga och hatade växt skulle utrotas. Detta lyckades, trodde man, men denna järnek har antagligen klarat sig undan förintelsen tack vare sin undanskymda växtplats, den sista vilda i Sverige!

Den hittades redan på 1930-talet, men inte förrän 1985 när markägaren Olle Olofsson tog kontakt med Länsstyrelsen blev den fridlyst. Ett 1200 kvadratmeter stort område runt om är förklarat till naturminne.
Foto Johan Gustafsson

Nu har den ju fått växa ostört, så den är som ett stort träd jämfört med sina vilda släktingar i t.ex. Norge och Danmark

Mitt uppdrag: Varje år inspekterar jag området runt järneken  För några år sedan såg jag för första gången att mindre frösådda plantor lyckats ta sig upp, dels under den stora järneken, dels ca  60 meter bort.
Foto Johan Gustafsson

Dessa kommer nu att bevakas och skyddas för att se om de kan överleva.

Om man vill besöka eken

Om man vill beundra detta unika träd kan man lättast beskriva vägen så här:

Från Tjörnbron mot Tjörn, ta väg 169  mot Rönnäng. Kör ca 13 km, tag vänster vid skylt Bäckevik 2 Fortsätt ca 2,5 km till Bäckevik. Tag  till vänster in på Bäckeviksvägen Följ vägen tills den tar slut. Det finns parkeringsplats vid vändzone.
Gå tillbaka ca 50 m tag vänster, Vaviksbacken sedan ca 80 m tag vänster in i skogen. Följ skyltarna av trä.
Foto Johan Gustafsson

Tips! Vid den stora eken en bit in, håll lite vänster mot en stengärdesgård, där finns den lilla järneken.
Foto Johan Gustafsson

Fortsätt sedan förbi denna fram till ytterligare en stengärdesgård, efter den håll vänster ner mot den stor järneken. Framme!

/Helena Bladh

Att tänka på

En Järnek är vintergrön och får röda fina bär, men de är giftiga!