Slåtter

Någonting som är ännu mera sällsynt än vackra beteshagar är äkta slåtterängar med en rik och speciell flora. Idag skördar man istället hö i form av ensilage från vallar där man gödslar och sår in olika gräs och rödklöver. Den gamla ängen gödslades sällan och därför kunde blommor som höskallra, ängsvädd och prästkrage konkurrera med gräsen som gärna vill ha näringsrikare jordar.

Idag är det så ovanligt med slåtterängar att det nästan är ett privilegium att få slå en äng med lieSlåtter Härön 2013

 

På gården Ängen på Härön finns fortfarande sådana slåtterängar kvar och tillsammans med Uno Holmberg (Ängens förvaltare) ordnar vi varje år den första lördagen i augusti ett slåttergille. Uno har förberett genom att större partier har slagits med slåttermaskin och vi fortsätter att slå med lie längs kanter, vägrenar och på svåråtkomliga ställen.

Slåtter Härön 2013

Som hörs på namnet ”gille” det också något av en fest, för efter arbetet bjuder vår värd på matjessill och nyupptagen potatis. Vi har också underhållning i form av några vissångare och musiker.