Örn i sikte

Örnar är ett kärt barn för naturskyddsföreningen, framförallt Havsörnen som var utrotningshotade på allvar  på 70 talet pga påverkan från miljögifter.
Havsörnen (Haliaeetus albicilla) är Nordeuropas största rovfågel. En havsörn kan bli hela 2,5 meter mellan vingspetsarna och kroppen kan bli upp till en meter lång. Trots att de är så stora väger en havsörn bara 4-7 kilo.

Foto Krister Svanvik

Foto Krister Svanvik

 

 

Tjörns naturskyddsförening har under åren som en återkommande aktivitet, som blivit mycket uppskattad, att  under guidning av bla. Per Undeland tagit oss ut i naturen för att se på örnar.

Här kan du läsa om rapporter från några av dessa tillfällen

 

 

Framgångssaga

Tack vare Naturskyddsföreningens framgångsrika arbete inom Projekt Havsörn finns det idag minst 2500 havsörnar vid den svenska kusten och insjöar

Läs mer...