Välkommen till årsmöte 25 januari 2023

Onsdag 25 januari kl 19, Billströmska folkhögskolan (matsalen)

Årsmöte med föreläsning, vi bjuder på fika.

Finns det hopp för våra grodor och ormar?

Claes Andrén, grod- och kräldjursexpert

De flesta av oss har som barn med snöre och mask fångat salamandrar i en damm, vi har förundrat lyssnat på grodornas vårkonsert i april, vi har sett en kopparödla eller snok slingra ut från komposten eller gödselstacken. Vi som är lite äldre har många sådana minnesbilder, men något har hänt som gör att vi inte längre möter dessa djur lika ofta på vår promenad i naturen.

Kvällen handlar om vad som hänt med våra grod- och kräldjur, vilka krav de har för att trivas i vår närmiljö och vad vi alla kan göra för att skapa de bästa förutsättningar för dem.

Stinkpadda (strandpadda)


Lekdamm på Måseskär

 

Handlingar

Naturskyddsföreningens politikerenkät 2022

I samarbete med Naturskyddsföreningen i Bohuslän har Tjörns Naturskyddsförening genomfört en politikerenkät om de viktigaste lokala miljöfrågorna på Enkäten genomfördes under maj och juni 2022 genom att ett formulär skickades med e-post med påminnelse till partiets kontaktperson eller representanter i kommunfullmäktige.

Samtliga nio partier i kommunfullmäktige har svarat.

Via den HÄR länken kan ni läsa vår sammanställning av partiernas svar i Tjörn.

På Naturskyddsföreningen Bohusläns hemsida HÄR kan ni läsa politikerenkäter från andra kommuner i Bohuslän.

Tack för visat intresse och vi hoppas att tänker på naturen när ni röstar i år!