Naturskyddsföreningens politikerenkät 2022

I samarbete med Naturskyddsföreningen i Bohuslän har Tjörns Naturskyddsförening genomfört en politikerenkät om de viktigaste lokala miljöfrågorna på Enkäten genomfördes under maj och juni 2022 genom att ett formulär skickades med e-post med påminnelse till partiets kontaktperson eller representanter i kommunfullmäktige.

Samtliga nio partier i kommunfullmäktige har svarat.

Via den HÄR länken kan ni läsa vår sammanställning av partiernas svar i Tjörn.

På Naturskyddsföreningen Bohusläns hemsida HÄR kan ni läsa politikerenkäter från andra kommuner i Bohuslän.

Tack för visat intresse och vi hoppas att tänker på naturen när ni röstar i år!

Välkommen till slåttergille på gården Änga, Härön

Lördag 30 juli

Efter höskörden, då vi slår med med lie och räfsar på de fina ängarna, blir det underhållning med sång och musik.
Uno bjuder på sedvanlig sillunch.
Hör av dig till Said för båttransport från Skärhamn eller se Västtrafik för färjeturer från Kyrkesund.
Vi brukar starta vid 10-tiden och avsluta cirka 16, men det går bra att komma och gå under dagen!
Said: 073-849 00 57

Said Östberg blev Årets naturvårdare på Tjörn 2021

Said Östberg får Tjörns naturskyddsförenings naturvårdspris 2021:

En förkämpe för hagmarkernas bevarande

Med ett hjärta för de små och svaga, både människor som djur, har Said vänligt och oförtröttligt kämpat på och varit ett kunnigt föredöme som handfast planerat och stöttat föreningens hagmarksgrupp.

Priset delades ut på årsmötet den 5 april på Billströmska folkhögskolan.

 

Välkommen till årsmöte 5 april

Tisdag 5 april kl 19, Billströmska folkhögskolan (matsalen)

Årsmöte med föreläsning om invasiva arter

Olle Molander och Tore Mattsson, OM´s Naturtjänst, berättar om invasiva främmande arter, vilka problem de medför och hur vi kan bekämpa dem.
Info: www.oms-naturtjänst.se

Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Årsmöteshandlingar:

Ekonomiredovisning 2021, förvaltnings- och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Förslag verksamhetsplan och budget 2022

Tack hälsar spåtisteln! Rapport från röjning på Tuveslätt 18 september

Spåtisteln väntade på oss, lite vissen och dan men ändå: där stod den, bland björnbärssnår och stenar. Fåren hade betat det som var gott, resten var upp till oss. 
Klockan tio, lördagen den 18 september 2021, samlades ett gött gäng runt den vita skåpbilen. Vi skulle röja i Tuveslätt och hjälpa spåtisteln och andra fina och viktiga blommor att få bättre förutsättningar inför nästa säsong. En något mulen himmel och ett gäng får tog emot oss där vi kom gående in i naturreservatet. Björnbärssnåren och de förrymda berberisbuskarna hade fåren lämnat åt oss och våra sekatörer. Vi tog oss genast an arbetet med stor entusiasm och smittande energi. Någon röjde med röjsågen, någon krattade ihop det nedklippta, en tredje tände en brasa och några klippte för hand nära berg och stenpartier. Fåren betade det goda och vi tog det taggiga.
Tänk så mycket man kan få gjort under några få timmar en lördagsförmiddag när sommar övergår till höst, när man arbetar tillsammans. Tänk om fler hade varit där och hjälpt till – tänk hur mycket vi kunnat få gjort då! Kanske vill du vara med nästa gång? Välkommen hälsar hagmarksgruppen!

Spåtistel

Före och efter

Lördag 21 augusti: Vi gör fint på Säby ö!

Hoppas sommaren varit skön, grön och vilsam, trots dagliga oroliga nyheter om klimatet.

Ett bra sätt att hålla oro och klimatångest borta kan vara att tillsammans med andra hjälpa naturen på traven och röja sly och slå ängar. Detta gör vi redan nu på lördag 21 augusti och då på Säby ö (inte Björshuvet som det står i programmet). Välkommen att vara med!

Samling vid Säbygården kl 10.

Föreningen har redskap och utrustning som vi tillsammans hjälps åt att bära ut till Säby ö.

Ta med fika och vatten, vi brukar ha minst en fikapaus. Det tar cirka 30 minuter att gå ut till området där vi röjer och det finns gott om parkeringar vid Säbygården.

 Välkommen!

 Har du frågor? Hör av dig till Said 0738-490057

Säby ö

Mer aktuellt än någonsin – vi har startat Klimatgruppen

Tjörns naturskyddsförening har startat en klimatgrupp.

Det är en arbetsgrupp som har fokus på att påverka våra beslutsfattare i Tjörns kommun att förstå att vi just nu befinner oss i ett klimatnödläge. Gör vi inget nu vet vi inte hur framtiden kommer att bli.

Runt om i Sverige och i världen pratas det om hur förändringar i klimatet kommer att påverka oss idag och i framtiden. Och de förändringar vi ser nu är bara början. För att klara detta måste vi agera omgående. Regeringen sätter mål i Paris men vad görs på lokal nivå för att uppfylla målen?

Känner du att du som Tjörnbo vill vara med och värna om Tjörns framtid så hör av dig till Klimatgruppen.

Mejla tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se och anmäl ditt intresse.

Välkommen till Klimatgruppen – du behövs!

Strandskyddets framtid – vad händer om strandskyddsutredningens förslag blir verklighet?

Torsdag 4 februari kl 8.00-8.45

Orörda stränder fyller viktiga sociala, ekologiska och ekonomiska funktioner och strandskyddet har en viktig roll för att värna dessa. Men det finns ett starkt politiskt tryck för att försvaga strandskyddet och bebygga de ofta attraktiva lägen som sparats på grund av det mångåriga skyddet. Som en följd av januariöverenskommelsen tillsattes 2019 strandskyddsutredningen vars uppdrag var att ge förslag som gör det mycket lättare att bygga strandnära på landsbygden. I december 2020 lämnade utredningen sitt betänkande som innehåller långtgående förslag på hur strandskyddet kan försvagas.

Till seminariet Strandskyddets framtid

I seminariet diskuterar vi vad strandskyddsutredningens förslag kan förväntas leda till – för den allemansrättsliga tillgången till stränder, för strändernas växter, djur och ekosystemtjänster samt för dispensgivningsprocessen.

Medverkande:

  • Torgny Håstad, Professor i civilrätt och f.d. domare i HD
  • Sofia Wikström, Docent Stockholms universitets Östersjöcentrum
  • Anna Christiernsson, Docent och biträdande lektor i miljörätt Stockholms universitet

Moderator: Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten Naturskyddsföreningen

Röjning Toftenäs 14 november

Vi träffades vid grindarna till naturreservatet och vandrade ut på de välbetade ängarna. Efter några timmars kamp med slyn fikade vi och kunde beundra den gamla stengärsgården som varit dold under växtligheten ett tag. Nu hoppas vi att kossor och får hjälper till att vårda natur och kultur!


Foto: Bengt Björlin


Foto: Bengt Björlin


Foto: Bengt Björlin


Foto: Bengt Björlin

 

 

Häng med på örnskådning!


Söndag 12 januari kl 10, samling vid Sundsby stora P-plats.
Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröarna där det finns öppet vatten. Förutom havsörn hoppas vi på övervintrande sjöfåglar, t ex salskrake.
Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50.

Årsmöte med föreläsning

Tisdag 21 januari kl 19, Billströmska folkhögskolan (matsalen)

Tema Våtmarker

Mia Svedäng (SNF) föreläser om våtmarkernas betydelse och Kristian Littke (TNF) berättar om arbetet med våtmarker på Tjörn.

Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Röjning på Björshuvudet 16 november

Lördagen den 16 november kl 10 träffas vi på Björshuvudet för ännu en röjning i den fantastiska miljön vid stranden av Stigfjorden. Om vädret är på vår sida kan det bli en fantastisk dag. Är vädret sämre får vi arbeta oss varma.
Vi möter upp med utrustning vid grinden till området. Själv får du ta med dig fika och arbetslust.
Välkommen!

Gentianor, floravård och höstflyttare på Björshuvudet

En solstrålande lördag i mitten av september arrangerade Tjörns Naturskyddsförening en röjning vid hagmarkerna på Björshuvudet. Föreningen har länge arbetat med att röja bort buskar och sly för att motverka igenväxning av hagmarkerna i det vackra och artrika landskapet på norra Tjörn. När slyet är bortröjt kommer områdets hästar och får bättre åt att beta, och på så sätt hålls gräsmarkerna öppna.

I mitten av september blommar också kustgentianor och sumpgentianor, två sällsynta växter som är betesberoende och mycket ovanliga numera. De växer i stora mängder på skalgrusmarkerna längst ute vid Björshuvudet på de öppna ytorna kring gamla grustaget. Stig och Åsa som deltog i röjandet har nyligen inventerat årets bestånd. De uppskattar populationerna till ungefär 24.000 plantor av kustgentiana och drygt 2.000 sumpgentianor. Det sägs vara en substansiell del av alla kända kustgentianor i världen! De flesta är pyttesmå, men väl värda att böja knän för.

En tistelfjäril flög mellan kustgentianorna och sög nektar. Det är en flyttande fjärilsart som således behöver tanka drivmedel inför flytten söderut. Just detta exemplar satsade på exklusiva droppar. Förmodligen är Tjörnlagrad gentiananektar växtvärldens motsvarighet till ekfatslagrad skotlandswhisky.

En göktyta hördes också ropa i närheten under fikat, även den en flyttare. Göktytan har en gnällig och tyken ramsa som antagligen ska uttydas att den var synnerligen nöjd med att vara på väg söderut, medan vi blir kvar i oktoberstormarna och vintermörkret.

Tack alla som ställde upp på röjningen!

Text och bild: Mats-Ola Larsson, Hjälteby

Tuveslätt lördag 24 augusti

Människor och djur samarbetar med natur- och landskapsvård på Tjörn. Här röjs det i Tuveslätt norr om Rönnäng där skalgrusbankar gynnar kalkrik flora. Havet gick ända upp hit för 10 000 år sedan och här bodde människor redan då. På 1700-talet var livaktigheten stor i alla backstugor o h torp som fanns här då. Nästa gång vi röjer är 21 september – Björshuvudet på norra Tjörn som också har rik flora tack vare skalgrus.

Slåttergille på Härön 27 juli

Lördagen 27 juli begav vi oss – som traditionen bjuder på sensommaren på Tjörn – till gården Ängen på Härön. Några kom direkt i egna båtar, andra med färjan på Kyrkesund, och Häröborna var redan på plats. Vi blev ett 50-tal personer som svettades med liar och räfsor i det varma sensommarvädret. Ängarna fagades flitigt och efter några varma timmar blev det bad för de som önskade skölja av sig dammet, och därefter serverade Uno och Monica en god sill-lunch i skuggan under träden uppe vid gården. Väldigt uppskattat! Axel Falk och Lotta Rösselvik underhöll till kaffet, mycket uppskattat även det!

Det blev en härlig heldag med arbete, umgänge och bad samt fin båtresa tur och retur till ön. Några rara växter fick vi också se, bl a korskovall kärrknipprot.
Ängen är den enda gården på Härön som fortfarande brukas. De sista släktingarna på gården drev den med ålderdomliga metoder ända in på 1990-talet. Med hjälp av häst, liar, tång och djurgödsel odlades vall, spannmål och potatis i naturligt kretslopp. Gården testamenterades till Sjöräddningen men Naturvårdsverket övertog senare gården. Härön blev naturreservat 1997 och genom att tillämpa äldre tiders markanvändning med slåtter, åkerbruk, utmarksbete och bränning är målet att behålla öns och gårdens karaktär och värna floran och faunan. Ett fantastiskt arbete som sköts av Uno med familj. Tack Uno och Monica!

Text och bild: Karin Haby

Fin vandring till Björshuvudet 12 maj

Ett trettiotal natur- och botanikintresserade entusiaster trotsade regn och blåst och vandrade ut till Björshuvet för att beskåda blomstren och njuta av resultatet av den lyckade röjningen.
Förutom gullvivor i mängd beskådades humle, murgröna, vårklynne, skogsstjärnor, granspiror, strandkål, vildlin, strandvallmo samt ek- och hultbräken och den mer ovanliga låsbräken. En jättefin dag – tack Lasse!