Plangruppen

Plangruppen håller koll på vad som händer på Tjörn när det gäller plan och byggfrågor.

Vi är en av remissinstanserna för Tjörns kommun och vi yttrar oss om vad vår ståndpunkt är om olika plan och byggärenden som kommer upp.

 

Yttranden

Här kan du se våra yttranden i olika frågor

Yttranden från TNF

Tjörn Översiktsplan 2012

TNF har både givit synpunkter under arbetet med översiktsplan 2012 (ÖP 2012) och granskat utställningsversionen av planen, som skall gälla för lång tid framöver och är en inriktning på hur Tjörn skall utvecklas

Läs mer