Styrelsen

Tjörns naturskyddsförening

Postmottagare:
Tjörns naturskyddsförening
c/o Christina Torstenson
Kålgården 29; 471 32 Skärhamn

Epost till hela styrelsen, tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se

Styrelsen:
Vald vid årsmötet mars 2017

Ordförande:
Sverker Molander
Tel. 0304-663757, mobil 070-3088522
Epost: för och efternamn i ett ord @gmail.com

Vice ordförande
Per Undeland
Tel. 0734 – 19 84 50

Sekreterare:
Christina Torstenson
Tel. 0304-671796 mobil 070-3531703
Epost: för.efternamn @telia.com

Kassör:
Lars Hermansson
Tel. 0304-661979, mobil 0706-235855

Ledamot och programansvarig:
Maria Johannessen
Tel. 0304-678787, mob 0708-684445

Ledamot och planansvarig
:
Gunilla Strömqvist
Tel. 0304-663425, mobil 073-8014531

Ledamot:
Karin Haby
Kristian Littke (ansvarig för skogsgruppen, hemsida samt mailgruppen), förnamn.efternamn@gmail.com, 0706-556833
Stefan Janmar

Ersättare:
Catarina Lindfors
Staffan Bolander