Styrelsen

Tjörns naturskyddsförening

Postmottagare:
Tjörns naturskyddsförening
c/o Christina Torstenson
Kålgården 29; 471 32 Skärhamn

Epost till hela styrelsen, tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se

Styrelsen:
Vald vid årsmötet mars 2019

Ordförande:
Sverker Molander
Mobil: 070-3088522
Epost: för och efternamn i ett ord @gmail.com

Vice ordförande
Per Undeland
Tel. 0734 – 19 84 50

Sekreterare:
Christina Torstenson
Mobil: 070-3531703
Epost: för.efternamn @telia.com

Kassör:
Tomas Torstensson

Ledamot och programansvarig:
Maria Johannessen
Tel. 0304-678787, mob 0708-684445

Ledamot:
Karin Haby
Kristian Littke
Stefan Janmar
Eva Engström

Ersättare:
Staffan Bolander, planansvarig
Catarina Lindfors